Copa de helado d097 Copa de helado d097
Copa de helado d097
UYU 69 UYU 106
35
Vasos C0888, Vidrio Vasos C0888, Vidrio
Vasos C0888, Vidrio
UYU 91 UYU 140
35
Discontinuados
Vaso B1145-6 Vaso B1145-6
Vaso B1145-6
UYU 72 UYU 130
45
Copa de vidrio d096 Copa de vidrio d096
Copa de vidrio d096
UYU 99 UYU 152
35
Vaso de vidrio d089 Vaso de vidrio d089
Vaso de vidrio d089
UYU 29 UYU 45
36
Discontinuados
Porta Pan UZ187 BLANCO
Porta Pan UZ187 - BLANCO
UYU 215 UYU 390
45
Discontinuados
Champagnera 5560 Champagnera 5560
Champagnera 5560
UYU 220 UYU 400
45